Publicaties

11-09-2017 Position Paper ‘Oplossingsrichtingen starters op de koopmarkt’

25-08-2017 Consultatiereactie OvFD Regeling Hypothecair Krediet 2018

14-08-2017 Reactie OvFD op consultatie herziening Wet bekostiging financieel toezicht

26-11-2015 Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst

08-05-2015 Protocol afwikkeling faillissementen

06-02-2015 Feedback statement MoU

04-11-2014 Memorandum of Understanding (Consultatiedocument)

02-01-2014 Reactie OvFD op consultatie Wetsvoorstel bekostiging financieel toezicht

13-09-2013 Reactie OvFD op consultatie Wijzigingswet Financiële Markten 2015

01-01-2013 Documentatieset Nazorg Hypotheken

28-08-2012 Naar een werkbare renseignering van de fee