Publicaties

24-08-2018: Reactie OvFD op Consultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019

21-08-2018: Brief Brief MinFin inzake BSN

16-11-2017: Consultatiereactie OvFD Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

11-09-2017: Position Paper ‘Oplossingsrichtingen starters op de koopmarkt’

25-08-2017: Consultatiereactie OvFD Regeling Hypothecair Krediet 2018

14-08-2017: Reactie OvFD op consultatie herziening Wet bekostiging financieel toezicht

31-01-2017: Consultatiereactie OvFD inzake implementatie richtlijn verzekeringsdistributie 

26-11-2015: Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst

08-05-2015: Protocol afwikkeling faillissementen

06-02-2015: Feedback statement MoU

04-11-2014: Memorandum of Understanding (Consultatiedocument)

02-01-2014: Reactie OvFD op consultatie Wetsvoorstel bekostiging financieel toezicht

13-09-2013: Reactie OvFD op consultatie Wijzigingswet Financiële Markten 2015

01-01-2013: Documentatieset Nazorg Hypotheken

28-08-2012: Naar een werkbare renseignering van de fee