Lidmaatschap adviseur/bemiddelaar

Contributie € 300 per jaar


Bedrijfsgegevens


Aansluiting bij de KIFID


Gedragscode ovFD


De leden van de OvFD zijn gebonden aan een Gedragscode die gericht is op de relatie van leden met:

  • productaanbieders;
  • intermediairs;
  • consumenten;
  • overheid;
  • toezichthouders;
  • andere leden van de vereniging.

Aanvraag voor het lidmaatschap van de ovFD


U verklaart:

  • dat het aanvraagformulier volledig en naar waarheid is ingevuld;
  • dat uw bedrijf bij toekenning van het OvFD-lidmaatschap de Gedragscode na zal leven (de volledige tekst van de Gedragscode vindt u hier);
  • dat u kennis heeft genomen van de Statuten en het huishoudelijk reglement van de OvFD (de tekst van de Statuten vindt u hier);
  • dat rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit van het bedrijf naar behoren zijn.