Positie Serviceproviders

De OvFD pleit al jaren voor een aparte definitie van serviceproviders in de Wft. Een wetsartikel, dat recht doet aan de positie die serviceproviders in de keten innemen en waardoor geen verwarring meer kan ontstaan over die positie en het belang daarvan voor het efficiënt functioneren van de keten. De minister erkent dat een serviceprovider niet betrokken is bij het advies en geen klantcontact heeft, maar zag hierin geen aanleiding voor een eigen wettelijke definitie c.q. positie.

Onze lobby heeft ertoe geleid dat de minister in de Wft een ontheffingsmogelijkheid heeft opgenomen inzake de beloning. De AFM kan daarmee op aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de regels omtrent beloning. De OvFD is vervolgens in overleg getreden met de AFM over deze wettelijke ontheffingsmogelijkheid en dat heeft geresulteerd in een ontheffing die serviceproviders onder strikte voorwaarden kunnen aanvragen voor activiteiten die ze voor aanbieders uitvoeren. De ontheffing is ingegaan op 1 april 2013. Ondanks deze ontheffing blijft de OvFD toch streven naar een aparte positie in de wet voor serviceproviders.