OvFD ziet jarenlange lobby voor definitie onafhankelijke advies beloond

De OvFD ziet een jarenlange lobby voor een wettelijke titel voor onafhankelijkheid bekroond. Christian Dijkhof (voorzitter OvFD): “We zijn heel blij met het feit dat de minister onafhankelijk advies ‘wettelijk gaat markeren’. Consumenten krijgen veel meer zekerheid en duidelijkheid als onafhankelijkheid op basis van objectieve gronden wordt gedefinieerd. Je bent onafhankelijk of niet!”

De consument kan de onafhankelijke adviseur straks dus veel beter onderscheiden. Een kwalitatief onderscheid dat zelfs nog duidelijker wordt met het invoeren van de categorie verkoopadviseurs voor adviseurs die werkzaam zijn bij aanbieders. Een terecht onderscheid ook, want adviseurs van aanbieders verkopen over het algemeen slechts één product.

De minister onderscheidt de adviseurs daarmee in drie afzonderlijke categorieën. De OvFD kan zich daar helemaal in vinden omdat tijdens de evaluatie van het provisieverbod is gebleken dat onafhankelijk advies niet wordt herkend. De evaluatie toont aan dat 1 op de 3 consumenten de zelfstandig adviseur gelijkstelt aan een onafhankelijk adviseur. Ook blijkt dat een groot deel van de consumenten zich niet bewust is dat een directe aanbieder over het algemeen zijn eigen producten verkoopt; 1 op 10 klanten denkt zelfs dat aanbieders doorgaans producten van alle aanbieders vergelijken. Een consument ziet het verschil dus niet en denkt al snel dat een zelfstandig adviseur, die maar beperkt vergelijkt, of een adviseur van een directe aanbieder met maar een product, ook een onafhankelijk adviseur is. Deze perceptie kan de consument flink duperen.

Uit de evaluatie bleek ook dat consumenten de verschillende vormen van dienstverlening nauwelijks vergelijken. Ze hebben hierdoor slechts beperkt zicht op de kwaliteit van dienstverlening. Een belangrijke zorg omdat consumenten zich ook maar beperkt op de adviesmarkt oriënteren en minder shoppen. Ze kiezen daarmee al in een vroeg stadium voor een financiële dienstverlener. Indien dit dan een financiële dienstverlener betreft die slechts een beperkt aanbod heeft of wellicht zelfs maar één product, betekent dit ook dat de consument daarmee (onbewust) voor een minder passend advies kiest.

De OvFD is er daarom van overtuigd dat het wettelijk markeren van onafhankelijk advies de advieskwaliteit nog verder verbeterd en dat consumenten de voordelen en het belang van een onafhankelijk advies dan ook pas echt goed gaan beseffen.

OvFD