Welkom op de website van de Organisatie van Financieel Dienstverleners OvFD

De OvFD is op 12 februari 2009 opgericht en is dé brancheorganisatie voor de hypotheekketens, hypotheekadviseurs en serviceproviders. De OvFD behartigt dus zowel de belangen van leden die zich bezighouden met financieel advies en bemiddeling, alsook van leden die andere financiële instellingen ondersteunen zonder daarbij inhoudelijk invloed te hebben op het financieel advies (serviceproviders).

De leden van de OvFD vertegenwoordigen een marktaandeel van meer dan 50% van de intermediaire hypotheekomzet, dus een economisch belang van zeker 20 miljard euro.

Financiële branche

De financiële branche opereert in het hart van de samenleving. Elke burger en elke onderneming in Nederland onderhoudt relaties met de financiële branche. De interactie tussen samenleving en sector is in de afgelopen jaren intensiever geworden. Dit vereist in toenemende mate, zowel op nationaal als internationaal niveau, geïnstitutionaliseerd overleg tussen enerzijds partijen zoals consumentenorganisaties, overheid, toezichthouders en anderzijds tussen andere organisaties welke eveneens werkzaam zijn in de branche.

Moderne belangenbehartiging

Dit betekent op de eerste plaats dat door frequente contacten met maatschappelijke organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium ontwikkelingen worden gesignaleerd die relevant zijn om de inrichting van de branche en de wijze waarop de werkzaamheden van partijen in de branches plaatsvinden, blijvend te laten aansluiten bij de wensen en eisen die de samenleving aan de branche stelt. Op de tweede plaats betekent belangenbehartiging dat met kracht van argumenten maatschappelijke organisaties worden benaderd met voorstellen om de branche nog beter te kunnen laten functioneren. Effectieve belangenbehartiging vereist een absolute professionalisering van degenen die de contacten met de andere organisaties in de samenleving onderhouden.