Wet- en regelgeving

De OvFD bemoeit zich actief met relevante wet- en regelgeving. Onderstaand een selectie uit de belangrijkste reacties.

Wet Financieel Toezicht (Wft):

Reactie OvFD op consultatie Wijzigingswet Financiele Markten 2013

Reactie OvFD op consultatie Wijzigingswet Financiele Markten 2014

Reactie OvFD op consultatie Wijzigingswet Financiële Markten 2015

Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo):

Reactie OvFD inzake consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2010

Reactie OvFD inzake consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

Reactie OvFD inzake consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2012

Reactie OvFD inzake consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Reactie OvFD inzake consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2015