Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van de OvFD zijn in de oprichtingsvergadering van 12 februari 2009 vastgesteld. In deze vergadering is ook een Gedragscode vastgesteld.