Protocol afwikkeling faillissementen

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD hebben een aantal heldere afspraken over de inrichting van het proces rondom de afwikkeling van faillissementen van intermediairs gemaakt en vastgelegd in het Protocol afwikkeling faillissementen.

Waarom dit protocol?

Het aantal faillissementen van intermediairs is volgens het CBS de afgelopen jaren teruggelopen. Maar dat betekent niet dat het helemaal niet kan voorkomen. Als het voorkomt, dan is het van belang ervoor te zorgen dat duidelijk is hoe de dienstverlening aan de klant gecontinueerd kan worden. De drie brancheorganisaties vinden dat met het protocol een oplossing wordt gevonden voor dit maatschappelijke vraagstuk.

Faillissementen kunnen complex zijn

Bij een faillissement van een intermediair zijn verschillende partijen betrokken, onder andere een curator, intermediair, verzekeraar(s) en klanten. Er kan een impasse ontstaan als partijen vanuit hun rol acties ondernemen en verzekeraars hun gerechtvaardigde rechten willen uitoefenen. De curator kan er belang bij hebben dat de boedel intact blijft en bij verkoop zoveel mogelijk oplevert. De curator zal er alles aan doen om met alle betrokkenen een overeenstemming te bereiken over de juridische positie en aanspraken met betrekking tot het beheer van de assurantieportefeuille.

Afspraken rondom het Protocol

Verbond, Adfiz en OvFD hebben een aantal afspraken gemaakt om bij een faillissement van een intermediair het klantbelang centraal te stellen. In de kern gaat het om de volgende zaken:

 • Afkoelperiode
  Verzekeraars gedurende oefenen gedurende een zogeheten afkoelperiode van maximaal drie maanden hun rechten niet uit.
 • Pool met interim-adviseurs
  Adfiz en OvFD hebben een pool van interim adviseurs opgezet. Een interim-adviseur kan de curator behulpzaam zijn om de klant tijdens het faillissement te blijven bedienen.
 • Interne-coördinator verzekeraar
  Elke verzekeraar benoemt een interne-coördinator. De taak van de interne coördinator is om relevante informatie voor de curator te ontsluiten.
 • Centrale communicatie
  De communicatie met de klant over het faillissement verloopt centraal via de curator.

Aanmelden als interim-adviseur

Financieel dienstverleners die interesse hebben om interim-adviseur te worden, moeten een kantoorverklaring invullen. Na beoordeling van de kantoorverklaring ontvangt de geïnteresseerde financieel dienstverlener bericht of de aanmelding akkoord is. Financiële dienstverleners die interesse hebben worden verzocht de kantoorverklaring te ondertekenen. De verklaring is via deze link in te vullen.

Bekijk de meest gestelde vragen rondom het Protocol faillissement intermediair.