Jaarverslag 2016 en bestuurssamenstelling

De Algemene Ledenvergadering van de OvFD heeft op 9 juni 2017 het Jaarverslag OvFD 2016 goedgekeurd. Ook hebben diverse bestuurswijzigingen plaatsgevonden. Het bestuur van de OvFD bestaat vanaf 09-06-2017 uit de volgende leden: Christian Dijkhof (voorzitter) namens The HypotheekCompany Tim Schoonbergen (secretaris) namens Nedasco Tim Rijvers (penningmeester) namens DAK Intermediairscollectief Edwin…

Lees verder

Overgangstermijn toetsmoment nieuwe leennormen is schijnoplossing

De OvFD en Adfiz zijn van mening dat de overgangstermijn tot 1 februari 2017 inzake het toetsmoment nieuwe leennormen voor hypotheekverstrekking een schijnoplossing is. De minister geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat consumenten niet in de problemen worden gebracht door de overgang naar de nieuwe werkwijze, maar het…

Lees verder

OvFD blij met moties Tweede Kamer inzake knelpunten bij hypotheekverstrekking

De OvFD is blij dat de Tweede Kamer deze week maar liefst drie moties heeft aangenomen, met als doel een aantal knelpunten op het gebied van hypotheekverstrekking op te lossen. Zo vindt de Kamer het belangrijk dat woningeigenaren hun bestaande hypotheek kunnen omzetten naar een hypotheek met een lagere rente….

Lees verder
Bekijk archief