Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de OvFD staat open voor:

– rechtspersonen of natuurlijke personen die, op basis van een eigen vergunning, bemiddelen of adviseren in verzekeringen of andere financiële producten

en

– voor organisaties die rechtstreeks onderdeel vormen van de keten van distributie van financiële producten zonder zelf rechtstreeks cliënten te adviseren.