Contributieregeling

Individuele financiële dienstverleners:

Bedrijven die bemiddelen of adviseren op basis van een eigen AFM-vergunning en voldoen aan de wet kunnen lid worden van de OvFD. Ze hoeven niet aangesloten te zijn bij een franchiseketen of serviceprovider, maar dat kan wel.

Contributie

€ 300 per jaar

Franchiseketens:

Ketens die voldoen aan de definitie van franchising volgens de Vereniging voor Franchising moeten lid worden van de OvFD met alle aangesloten franchisenemers.Onderstaand de meest gangbare definities van franchising volgens de vereniging voor franchising:

  • Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige   ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers.
  • Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers.

Contributieregeling ketens

Per franchisenemer                                                   : €   300

Korting vanwege verplichte aanstelling 20%           : €     60 -/-

Contributie per franchisenemer                                : €   240 

 Belangrijk:

  • € 4.800 is het minimumbedrag ook als de franchiseketen minder dan 20 kantoren heeft
  • € 48.000 is het maximumbedrag ook als de franchiseketen meer dan 200 kantoren heeft
  • De korting van 20% wordt alleen verleend op voorwaarde dat de centrale organisatie van de keten ook centraal de contributie incasseert en afdraagt aan de OvFD namens de bij haar aangesloten kantoren. De centrale organisatie ontvangt dan dus één factuur vanuit de OvFD voor alle kantoren die vanuit de desbetreffende organisatie lid zijn.

Serviceproviders

Aangezien serviceproviders veel minder zeggenschap hebben over hun deelnemers dan franchiseketens is op dit moment in veel gevallen alleen de centrale organisatie lid van de OvFD. Nieuwe leden zijn van cruciaal belang voor de OvFD, het is niet voldoende als alleen de centrale organisatie van een serviceprovider lid wordt. We begrijpen dat een serviceprovider minder mogelijkheden wat dat betreft heeft dan een franchiseketen, maar we willen van de serviceproviders toch een commitment voor meer leden en dat brengen we via het onderstaande contributiemodel tot uitdrukking.

  • Contributie voor Serviceproviders met minder dan 250 aangesloten deelnemers:

                        € 5.000*

  • Contributie voor Serviceproviders met meer dan 250 aangesloten deelnemers:

                       € 10.000*

*          De serviceprovider heeft de mogelijkheid om kantoren die bij hem zijn aangesloten te enthousiasmeren voor het lidmaatschap van de OvFD. Indien een individueel advieskantoor zich via de serviceprovider               aanmeldt, krijgt de serviceprovider een korting van € 150 per deelnemer op zijn contributie met een maximum van € 2.500 (17 deelnemers, voor serviceproviders met minder dan 250 aangesloten deelnemers) en € 5.000 (34 deelnemers, voor serviceproviders met meer dan 250 aangesloten deelnemers).

Printbare versie:

Contributieregeling OvFD