20130206 Overgangstermijn te kort voor aanpassing bestaande hypotheken

20130206 Overgangstermijn te kort voor aanpassing bestaande hypotheken