Minister voert moties vakbekwaamheid uit

De minister heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dat hij de door de Kamer aangenomen moties met betrekking tot vakbekwaamheid zal uitvoeren. De overgangstermijn wordt verlengd tot 1 januari 2017 waarna de Peplus examens definitief vervallen. Voor de reguliere PE-verplichtingen zal niet langer een individuele PE-termijn gelden, maar zal een collectieve PE-termijn worden ingesteld. Alle diplomahouders moeten vervolgens voor 1 april 2019 hun eerste reguliere PE hebben behaald. Daarmee geldt de verlenging van de overgangstermijn dus ook voor degenen die nu hun PE al hebben behaald, zoals de gezamenlijke brancheorganisaties ook hebben bepleit. Ook de PE-termijnen vanaf 1 april 2019 worden collectief, met een duur van 36 maanden. Werkgevers hoeven zo niet voor iedere adviseur een bewerkelijke administratie bij te houden wanneer zijn volgende deadline is met alle risico’s van dien. Ook een belangrijk punt dat is behaald. Dat scheelt een enorme administratieve last ook voor werkgevers die dit voor hun medewerkers moeten bijhouden. Ook worden de PEplus-examens afgenomen op beroepskwalificatie niveau en niet op het niveau van de modules waaruit het diploma/de beroepskwalificatie is opgebouwd. Examinering per module zou hebben geleid tot een explosieve verhoging van de kosten, omdat meer examens moeten worden afgelegd met alle kosten van dien zoals we ook  hebben aangegeven in onze brief aan de Tweede Kamer op 29 mei 2015.

Verder heeft het MinFin de AFM gevraagd een ontheffingsmogellijkheid voor schrijnende gevallen nader uit te werken. Naar verwachting kan komend najaar meer duidelijkheid hierover worden gegeven. De brief van de minister is bijgesloten. Zie ook de VVP-column van de OvFD over dit onderwerp Politieke erkenning en het persbericht dat vandaag door de gezamenlijke brancheorganisaties is gepubliceerd Brancheorganisaties blij met erkenning problemen met PEplus-examens.pdf.
OvFD