20130723 Kostprijsmodel leidt niet tot inzicht en vergelijkbaarheid van tarieven voor consument

20130723 Kostprijsmodel leidt niet tot inzicht en vergelijkbaarheid van tarieven voor consument