20110929 Adfiz, OvFD en CFD eisen volledig eerbiedigende werking

20110929 Adfiz, OvFD en CFD eisen volledig eerbiedigende werking