20121108 Reactie OvFD op Nota nav nadere verslag

20121108 Reactie OvFD op Nota nav nadere verslag