20150610 Belangrijke lobbyresulaten gezamenlijke brancheorganisaties minister stand van zaken centrale Wft-examinering

20150610 Belangrijke lobbyresulaten gezamenlijke brancheorganisaties minister stand van zaken centrale Wft-examinering