20150508 Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur…

20150508 Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur...