20131016 brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk DEF

20131016 brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk DEF