20170912 Adfiz en OvFD pleiten voor soepeler toepassing LTV voor starters

20170912 Adfiz en OvFD pleiten voor soepeler toepassing LTV voor starters