OvFD roept 2e Kamer op om kredietgevers het gebruik van de term “advies” en “adviseur” te verbieden

Op 21 maart 2016 moet de Europese Richtlijn Hypotheken in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Op grond van deze richtlijn kan het gebruik van de term “adviseur” of “advies” door kredietgevers en verbonden bemiddelaars worden verboden. Wordt dit niet verboden dan moeten voorwaarden worden opgelegd aan het gebruik van de term “onafhankelijk advies” en “onafhankelijk adviseur”. Nederland doet (vooralsnog) niets. De OvFD concludeert dat Nederland de Richtlijn daarmee niet volledig implementeert.

In artikel 22 lid 4 van de Richtlijn wordt gesteld, dat lidstaten het gebruik van de termen “advies” en “adviseur” of vergelijkbare termen kunnen verbieden indien adviesdiensten aan consumenten worden verstrekt door kredietgevers of verbonden kredietbemiddelaars. Lidstaten die het gebruik van de termen “advies” en “adviseur” niet verbieden, moeten voorwaarden opleggen aan het gebruik van de term ‘onafhankelijk advies’ en ‘onafhankelijk adviseur’ door kredietgevers en kredietbemiddelaars.

Nederland doet dus (vooralsnog) niets, terwijl het terecht zou zijn om kredietgevers en verbonden bemiddelaars het gebruik van de termen “adviseur” en “advies” te verbieden. Deze partijen verkopen consumenten over het algemeen uitsluitend maar één product, het eigen product. Nederland legt ook geen voorwaarden op aan het gebruik van de term “onafhankelijk advies” en “onafhankelijk adviseur”, terwijl de Richtlijn stelt dat lidstaten die het gebruik van de termen “adviseur” en “advies” niet verbieden, wel voorwaarden moeten opleggen aan het gebruik van deze term. Volgens de Richtlijn is het passend dat de lidstaten voorzien in beschermingsmaatregelen voor gevallen, waarin het advies wordt aangeduid als onafhankelijk.

De conclusie van de OvFD is derhalve dat Nederland artikel 22 lid 4 van de Richtlijn niet volledig implementeert en alsnog:

  • het gebruik van de term ‘adviseur’ of ‘advies’ door kredietgevers en verbonden bemiddelaars moet verbieden; of
  • voorwaarden moet opleggen aan het gebruik van de term “onafhankelijk advies” en “onafhankelijk adviseur”.

De OvFD heeft de Tweede Kamer inmiddels ook opgeroepen ervoor te zorgen dat Nederland de Richtlijn alsnog op de juiste wijze implementeert.

OvFD